Alicja Sosnowiec

Historia

41-200.pl

Budynek pod pierwotną nazwą Gospody w Niemcach zlokalizowany jest w Sosnowcu Ostrowach Górniczych przy ulicy Klubowej 2.

Obiekt powstał w latach 1902-1903. Został zaprojektowany na zlecenie Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. Jego projektantami byli wybitni architekci warszawscy Franciszek Lilpop i Karol Jankowski. Gospoda w Niemcach powstała w najlepszym okresie krótkiego trwania stylu zakopiańskiego. Ten wspaniały budynek powtarza w dużej skali formy typowe dla góralskiej chaty. W jego elewacjach pojawiają się „słonka”, „pazdury”, „psy” i inne elementy góralskiej ciesiołki. Piękne zakopiańskie motywy pojawiają się w detalach architektonicznych, w wystroju snycerskim, meblach oraz polichromii. Mamy tutaj do czynienia z barkową zasadą „jedności trzech sztuk”. Otoczona parkiem Gospoda była centrum dużego i niezwykle ciekawego, przestrzennego założenia patronackiego.

W chwili obecnej obiekt jest odrestaurowany, dobrze utrzymany i użytkowany zgodnie z pierwotnymi założeniami. Organizowane są przyjęcia okolicznościowe, a w górnych kondygnacjach znajduje się część hotelowa. W obiekcie tym ma również siedzibę Szkółka drzew i krzewów ozdobnych „Alicja”.